Középiskolai program

Helikon Gimnazium 2019 Hirdetés

1961-ben a Magyar Helikon Társaság megalakította az iskola bizottságot, mely elõsegítette a Helikon Iskola munkáját. Az iskola magyar nyelvtanitást kínált középiskolásoknak. 1969-ben a Helikon Iskolát elismerte a torontói állami iskolaszék (Toronto Board of Education), és a magyar nyelv tanulásáért a diákok “credit”-et kaptak, azaz hivatalosan elismert és osztályozott tantárgy lett a magyar. Majd 1994-ben a torontói katolikus iskolaszék (Toronto Catholic District School Board) ugyancsak támogatni kezdte a magyar “credit” tanfolyamokat.

Jelenleg 40 diák él azzal a lehetõséggel, hogy tanuljon magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet a gimnáziumi programban. Az iskolának fontos szerepe van a magyar nyelv és a magyar örökség iránt érdeklõdõ elsõ-, másod- és harmadgenerációs magyar és más nemzetiségũ diákok oktatásában.

A középiskolai oktatást a Torontói Magyar Gimnázium, illetva a “Helikon Iskola”, kínálja, mely a torontói katolikus iskolaszék nemzetközi nyelvi program keretén belül mũködik (International Languages Program of the Toronto Catholic District School Board, TCDSB). A diákok elismert osztályzatot (“credit”-et) kapnak, melyet fel tudnak használni az érettségi bizonyítványukhoz. Az iskolába beiratkozhat bármely vallású diák, az is aki nem a katolikus iskola rendszerben tanul. (A tanfolyamot több ontariói iskolaszék elismeri, közöttük állami iskolák (“public schools”) és a magán iskolák.

Bár a gimnáziumi programot a TCDSB iskolaszék adminisztrálja, a Magyar Helikon Társaság fontos szerepet játszik a pénzügyi támogatásával és a tanév folyamán nyújtott segitségével.

Helyszín és órarend

A tanitás a 9., 10., 11., és 12. osztályokban folyik szombat reggelenként 9 órától ½1 óráig.

A Helikon Gimnázium a 9/10 osztályt idén a Szt. Erzsébet templomnál (helyileg 432 Sheppard Ave East, North York, Bayview Avenue-tol nyugatra) inditja egy kisérleti év keretén belül.

A 11-ik és 12-ik osztályok egyelőre maradnak a Senator O’Connor College School tantermeiben (60 Rowena Drive, a Victoria Park & Ellesmere/Lawrence környékén).

A tanév szeptembertõl május végéig tart.

Beiratkozás

A beiratkozás augusztus végén kezdõdik. További információ kapható a TCDSB honlapján: link.

Az iskola szeptember 20-án kezdõdik, az elsõ nap a helyszinen is be lehet iratkozni.
 

További tájékoztatásért, kérjük keresse fel az iskola igazgatóját:
Varga Noémi ~ (416) 817-4452 ~ education@heliconsociety.com

[Rólunk] [Tagság] [Oktatás] [Események] [Helikon Bál] [Kapcsolat]