Középiskolai program

2021/2022 COVID Járvány Helyzet

Az oktatás 2021/2022 tanévben könnyebben elérhető,

DIGITÁLIS FORMÁBAN történik

*** Különleges alkalom hogy azok a gyerekek akik külomben távolság miatt nem tudnak részt venni, csatlakozhassanak és a középiskolai diploma megszerzéséhez felhasználható "credit"-et kapjanak.***

  • 2021/2022 tanévben A COVID-19 különleges járványügyi helyzetre való tekintettel, a TCDSB nemzetközi nyelvi progjamja keretében az oktatás kizárólag digitalis formában lehetséges.
  • A registrácíó szeptember 8.-án nyílik
  • Részletes információ és beiratkozás a TCDSB honlapján elérhető: link.
  • Tanítás ideje szombat délelőttönként 9-tol 12:30-ig, október 2, 2021-tol junius 11, 2022-ig
  • Regisztráció lezáródik november 7.-én (délelőtti)Tájékoztatás

Kérjük, olvassa el a Regisztrációs GYIK-ot

További tájékoztatásért vagy ha szeretne adományozni, kérjük küldjenek emailet a következő címre:
education@heliconsociety.com

 

1961-ben a Magyar Helikon Társaság megalakította az iskola bizottságot, mely elõsegítette a Helikon Iskola munkáját. Az iskola magyar nyelvtanitást kínált középiskolásoknak. 1969-ben a Helikon Iskolát elismerte a torontói állami iskolaszék (Toronto Board of Education), és a magyar nyelv tanulásáért a diákok “credit”-et kaptak, azaz hivatalosan elismert és osztályozott tantárgy lett a magyar. Majd 1994-ben a torontói katolikus iskolaszék (Toronto Catholic District School Board) ugyancsak támogatni kezdte a magyar “credit” tanfolyamokat.

Jelenleg 40 diák él azzal a lehetõséggel, hogy tanuljon magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet a gimnáziumi programban. Az iskolának fontos szerepe van a magyar nyelv és a magyar örökség iránt érdeklõdõ elsõ-, másod- és harmadgenerációs magyar és más nemzetiségũ diákok oktatásában.

A középiskolai oktatást a torontói katolikus iskolaszék nemzetközi nyelvi program keretén belül mũködik (International Languages Program of the Toronto Catholic District School Board, TCDSB). A diákok elismert osztályzatot (“credit”-et) kapnak, melyet fel tudnak használni az érettségi bizonyítványukhoz. Az iskolába beiratkozhat bármely vallású diák, az is aki nem a katolikus iskola rendszerben tanul. (A tanfolyamot több ontariói iskolaszék elismeri, közöttük állami iskolák (“public schools”) és a magán iskolák.

Bár a gimnáziumi programot a TCDSB iskolaszék adminisztrálja, a Magyar Helikon Társaság fontos szerepet játszik a pénzügyi támogatásával és a tanév folyamán nyújtott segitségével.


Tájékoztatás

További tájékoztatásért vagy ha szeretne adományozni, kérjük küldjenek emailet a következő címre: education@heliconsociety.com


Támogatók:

A 2021/2022-as év támogatóink.

Bethlen Gábor Alap
Bethlen Gábor Alap

Bethlen Gábor Alap